FF rigo Psychologie
Název anglicky: Psychology
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-PSYCH_ Psychologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.