FF rigo Sociální pedagogika a poradenství
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-SOPP_ Sociální pedagogika a poradenství

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.