PdF RSPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.