FSS rigo Politologie
Název anglicky: Political Science
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FSS N-POL Politologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.