FSS rigo Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.