PdF RRJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PdF N-RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.