PdF RVV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.