PřF rigo Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.