FF rigo Hudební věda
Název anglicky: Musicology
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-VH_ Hudební věda

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.