FF rigo Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-MNGK_ Management v kultuře

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.