PřF rigo Aplikovaná geografie a geoinformatika
Název anglicky: Applied geography and geoinformatics
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-AGG Aplikovaná geografie a geoinformatika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.