FSS MSZU81 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUR432Sociální teorie nových médií J. Macekzk 2/0/08 1Z
FSS:ZUR434Metodologie mediálního výzkumu D. Šmahelzk 2/0/08 1Z
FSS:ZUR435Dějiny médií v éře modernity P. Večeřazk 2/0/08 2P
FSS:ZUR436Culture and Media Ch. Elavskyzk 2/0/010 1P
FSS:ZURn4104Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě M. Urbánikovázk 1/1/04 2P
FSS:ZURn4107Politická ekonomie médií L. Waschková Císařovázk 1/1/04 2P
FSS:ZUR402Kritické teorie masových médií: masová kultura, média a společnost J. Macekzk 2/0/010 2Z
52 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUR441Seminář k diplomové práci I J. Macekz 0/4/06 3P
FSS:ZUR442Seminář k diplomové práci II J. Macekz 0/4/08 4P
14 kreditů

Jazyky (4 kredity)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinně-volitelné předměty (min. 50 kreditů)

Povinně-volitelné teoretické

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn4102Psychologie médií M. Jaroň Bedrošovázk 2/0/04 3-
FSS:ZURn6201Etika a normativní teorie médií J. Motalzk 1/1/04 3-
FSS:ZURn6202Mediální právo J. Motalz 1/1/04 2-
FSS:ZURn6211Teorie a výzkum online komunikace H. Macháčkováz 1/1/04 2-
FSS:ZURn6212Teorie informační společnosti M. Tkaczykz 1/1/04 --
FSS:ZURn6213Politická komunikace A. Mackováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6214Důvěra v média J. Macekz 1/1/04 --
FSS:ZURn6215Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZURn6216Soudobé dějiny médií P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZURn6219Vybrané kapitoly z přemýšlení o diskurzu K. Kirkosováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6220Dějiny tištěných médií v raném novověku P. Večeřaz 2/0/04 --
44 kreditů

Povinně-volitelné teoretické - anglicky vyučované

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6203Mediální a kulturní průmysly J. Macekzk 2/0/06 2-
FSS:ZURn6601An Introduction to Sociolinguistics I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6603Globalization, Culture and Communication I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6604Language and Ideology I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6605New Media and Smart Services I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6606News Dissemination on Digital Platforms T. Kimz 1/1/04 --
FSS:ZURn6607East Asian Media Studies T. Kimz 1/1/04 --
30 kreditů

Povinně-volitelné metodologické

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn4108Deskriptivní analýza kvantitativních dat M. Tkaczykz 1/1/04 --
FSS:ZURn6310Kvantitativní obsahová analýza M. Tkaczykz 1/1/04 --
FSS:ZURn6311Dotazníkový výzkum L. Dědkováz 1/1/06 --
FSS:ZURn6312Experimentální studie H. Macháčkováz 1/1/06 --
FSS:ZURn6330Kvalitativní výzkum mediálního publika I A. Mackováz 1/1/06 --
FSS:ZURn6331Kvalitativní výzkum mediálního publika II A. Mackováz 0/2/04 --
FSS:ZURn6334Metody historického výzkumu médií P. Večeřaz 1/1/02 --
FSS:ZURn6336Estetika médií O. Krajtlz 1/1/04 --
FSS:ZURn6337Fokusní skupiny A. Kluknavskáz 1/1/06 --
FSS:ZURn6338Kritická analýza diskurzu a média K. Kirkosováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6350Analýza čtenosti a sledovanosti médií J. Macekz 1/1/02 --
FSS:ZURn6352Dramaturgická analýza M. Vlčekz 1/1/04 --
52 kreditů

Povinně-volitelné metodologické - anglicky vyučované

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6332Qualitative Research in Social Media T. Kimz 1/1/04 --
FSS:ZURn6333Ethnography in Communications Research I. Jansováz 1/1/06 --
FSS:ZURn6335Visual Communication Research T. Kimz 1/1/04 --
14 kreditů

Povinně-volitelné aplikační

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6217Mediální plánování a programové strategie J. Jedličkováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6218Vývoj mediálního formátu (TV a film) R. Burgrz 1/1/04 --
FSS:ZURn6501Asistence ve výzkumu A. Mackováz 0/0/24 --
FSS:ZURn6502Editorské a produkční praktikum R. Burgrz 0/0/24 --
FSS:ZURn6602Communication, Entrepreneurship and Professional Development Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZURn6608Conference Skills I. Jansovázk 1/1/04 --
24 kreditů