FSS MSZU90 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUR432Sociální teorie nových médií J. Macekzk 2/0/08 1Z
FSS:ZUR434Metodologie mediálního výzkumu D. Šmahelzk 2/0/08 1Z
FSS:ZUR435Dějiny médií v éře modernity P. Večeřazk 2/0/08 2P
FSS:ZUR436Culture and Media Ch. Elavskyzk 2/0/010 1P
FSS:ZUR402Kritické teorie masových médií: masová kultura, média a společnost J. Volekzk 2/012 2Z
FSS:ZUN104Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě M. Urbánikovázk 1/1/04 2P
FSS:ZUN107Politická ekonomie médií L. Waschková Císařovázk 1/1/04 2P
54 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUR441Seminář k diplomové práci I J. Macekz 0/4/06 3P
FSS:ZUR442Seminář k diplomové práci II J. Macekz 0/4/08 4P
14 kreditů

Jazyky (4 kredity)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinně-volitelné předměty (min. 50 kreditů)

Povinně-volitelné teoretické

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN102Psychologie médií D. Šmahelzk 2/0/04 3-
FSS:ZUN201Etika a normativní teorie médií J. Motalzk 1/1/04 2-
FSS:ZUN202Mediální právo M. Škopzk 1/1/04 3-
FSS:ZUN211Teorie a výzkum online komunikace D. Šmahelz 1/1/04 2-
FSS:ZUN212Teorie informační společnosti M. Tkaczykz 1/1/04 3-
FSS:ZUN213Politická komunikace A. Mackováz 1/1/04 2-
FSS:ZUN214Důvěra v média J. Macekz 1/1/04 3-
FSS:ZUN215Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZUN216Soudobé dějiny médií P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZUN219Vybrané kapitoly z přemýšlení o diskurzu K. Kirkosováz 1/1/04 --
FSS:ZUN220Dějiny tištěných médií v raném novověku P. Večeřaz 2/0/04 --
44 kreditů

Povinně-volitelné teoretické - anglicky vyučované

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN203Media and Cultural Industries Ch. Elavskyzk 2/0/06 2-
FSS:ZUN601An Introduction to Sociolinguistics T. Kimz 1/1/04 --
FSS:ZUN603Globalization, Culture and Communication Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZUN604Language and Ideology Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZUN605New Media and Smart Services Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZUN606News Dissemination on Digital Platforms T. Kimz 1/1/04 --
FSS:ZUN607East Asian Media T. Kimz 1/1/04 --
30 kreditů

Povinně-volitelné metodologické

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN108Deskriptivní analýza kvantitativních dat M. Urbánikováz 1/1/04 2-
FSS:ZUN301Výzkumný projekt D. Šmahelz 1/3/08 --
FSS:ZUN302Statistická analýza dat L. Dědkovázk 1/1/08 3-
FSS:ZUN330aKvalitativní výzkum mediálního publika I A. Mackováz 1/1/06 2-
FSS:ZUN330bKvalitativní výzkum mediálního publika II A. Mackováz 0/2/02 3-
FSS:ZUN331Kritická analýza diskurzu a média K. Kirkosováz 1/1/06 3-
FSS:ZUN334Metody historického výzkumu médií P. Večeřaz 1/1/04 3-
FSS:ZUN336Estetická analýza mediálních obrazů O. Krajtlz 1/1/04 3-
FSS:ZUN337Fokusní skupiny A. Mackováz 1/1/06 3-
FSS:ZUN350Analýza čtenosti a sledovanosti médií M. Urbánikováz 1/1/04 --
FSS:ZUN352Dramaturgická analýza M. Vlčekz 1/1/04 --
56 kreditů

Povinně-volitelné metodologické - anglicky vyučované

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN332Qualitative Research in Social Media T. Kimz 1/1/04 2-
FSS:ZUN333Ethnography in Communications Research Ch. Elavskyz 1/1/06 2-
FSS:ZUN335Visual Communication Research T. Kimz 1/1/04 3-
14 kreditů

Povinně-volitelné aplikační

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN217Mediální plánování a programové strategie R. Burgrz 1/1/04 --
FSS:ZUN218Vývoj mediálního formátu (TV a film) J. Macekz 1/1/04 --
FSS:ZUN401Mediální projekt R. Burgrk 1/3/08 --
FSS:ZUN402bProjektová a produkční stáž R. Burgrz 0/0/210 --
FSS:ZUN403Trénink komunikačních a manažerských dovedností L. Waschková Císařováz 0/0/14 --
FSS:ZUN602Communication, Entrepreneurship and Professional Development Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZUN608Conference Skills T. Kimzk 1/1/04 --
38 kreditů