FSS EUP81 European Politics
Název anglicky: European Politics
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-IREP International Relations and European Politics

Úvodní informace / Pokyny

Magisterský program European Politics (dále EUP) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako anglickojazyčný jednooborový magisterský prezenční studium. Standardní doba programu EUP v magisterském stupni v prezenční formě je 4 semestry. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu EUP 120 ECTS, z toho 54 ECTS za povinné předměty, 14 ECTS za diplomovou práci a 52 ECTS za povinně volitelné předměty, které tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu EUP. Předměty jiných programů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů programu EUP pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na programu EUP vypsány. 

Required courses

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány. Celkově 54 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EUP401International/transnational Organizations and European Politics V. Hloušekzk 1/1/08 1Z
FSS:EUP402International Politics in Modern Europe V. Hloušekzk 1/1/08 1Z
FSS:EUP404Europe and Global Politics P. Kaniokzk 1/1/010 2P
FSS:EUP405Comparative Politics of Western Europe V. Hloušekzk 1/1/08 2Z
FSS:EUP413Europe in Global Economy O. Krpeczk 1/1/08 2P
FSS:EUP403International Relations V. Hloušekzk 1/1/012 3P
54 kreditů

Diploma Thesis

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. Minimální rozsah magisterské práce programu je 144 000 znaků na 80-100 stranách textu včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EUP409Thesis Writing Seminar V. Hloušekz 0/2/014 4P
14 kreditů

Selective courses

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - minimálně tedy 52 ECTS. Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty mimo programu EUP.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESS420 -- 0/0- --
FSS:EUP407European Union in European Politics since 1989 M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/06 1-
FSS:EUP408Radicalism in Europe M. Čejkazk 1/1/07 3-
FSS:EUP411Political History of Central Europe in the 20th Century L. Kopečekzk 1/1/08 3-
FSS:EUP420Crisis Management Operations M. Chovančíkzk 1/1/06 1-
FSS:EUP424NATO History Z. Křížz 1/1/05 1-
FSS:EUP431Energy Policy of the EU F. Černochzk 1/1/06 3-
FSS:EUP434Europeanisation of Political Systems V. Havlíkzk 1/1/010 --
FSS:EUP435Academic skills review V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:EUP500Summer/Winter school V. Velička Zapletalováz 0/0/03 --
FSS:MEB433 -- 0/0- --
FSS:MEB434 -- 0/0- --
FSS:MVZ502 -- 0/0- --
FSS:MVZ503 -- 0/0- --
FSS:EGO428EU Foreign Policy: Eastern Dimension V. Hloušekzk 1/1/06 4-
FSS:ESS412 -- 0/0- --
FSS:ESS413 -- 0/0- --
FSS:EUP406Czech Politics V. Havlíkzk 1/1/06 2-
FSS:EUP413Europe in Global Economy O. Krpeczk 1/1/08 --
FSS:EUP432Democratization in Globalized World: A Comparative Perspective P. Pšejaz 1/1/05 2-
FSS:MEB418 -- 0/0- --
FSS:MVZ450Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZ492 -- 0/0- --
FSS:MVZ497 -- 0/0- 4-
FSS:MVZ501 -- 0/0- --
86 kreditů