FSpS MS Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.