FSpS RVS Regenerace a výživa ve sportu
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.