FSpS RKH Rozhodčí kolektivních her
Název anglicky: Referee
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.