FSpS SEBS Speciální edukace bezpečnostních složek
Název anglicky: Special Education of Security Bodies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.