PrF CZVMPS06 Mezinárodněprávní obchodní studia
Název anglicky: International Commercial Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF MPS_ Mezinárodněprávní obchodní studia

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.