FSpS KT Kondiční trénink
Název anglicky: Strength and Conditioning Training
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS N-KTAK Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.