FSpS AK Aplikovaná kineziologie
Název anglicky: Applied Kinesiology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS N-KTAK Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.