FSpS NUTVj Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Název anglicky: Teacher Training in Physical Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS N-UTV Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.