Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FF FBPHkCZV Filozofie (dobíhající)
Název anglicky: Philosophy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PH_ Filozofie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.