FF FBHIkCZV Historie
Název anglicky: History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.