FSS CSOC81 Cultural Sociology
Název anglicky: Cultural Sociology
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-CSOC Cultural Sociology

Diploma Thesis

Studující absolvují povinné předměty vztahující se k diplomové magisterské práci za 32 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CSOn4000Thesis Project C. Szalóz 0/2/012 3P
FSS:CSOn4001Thesis Writing Seminar C. Szalóz 0/4/020 4P
32 kreditů

Required courses

Studující absolvují povinné předměty za 78 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CSOn4002Introduction to Cultural Sociology B. Jaworskyzk 1/1/012 1Z
FSS:CSOn4003Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology C. Szalózk 1/1/012 2Z
FSS:CSOn4004Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology C. Szalóz 1/1/010 2Z
FSS:ESOn4008Current Themes in Sociology C. Szalózk 1/1/010 1Z
FSS:ESOn4014Seminar to General Sociology R. Maradaz 0/2/05 1Z
FSS:ESOn4003Research Methodology in Sociology T. Katrňákzk 1/1/012 1Z
FSS:ESOn4004Contemporary Sociological Theory C. Szalózk 2/2/012 2Z
FSS:SOC757aSeminar to Contemporary Sociological Theory K. Liškováz 0/2/05 2Z
78 kreditů

Selective courses

Studující si vybírají povinně volitelné předměty za 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CSOn4005Contemporary Cultural Sociology C. Szalózk 1/1/012 3-
FSS:CSOn4009Social Life of Things: Material Culture and Consumption P. Laviolettezk 1/1/010 3-
FSS:CSOn4006Migration, Transnationalism and the City B. Jaworskyzk 1/1/010 3-
FSS:ESOn4011Writing Sociology B. Jaworskyzk 2/2/010 4-
FSS:ESOn4007Contemporary Migration Research B. Jaworskyzk 1/1/010 4-
52 kreditů