FF FDVHApJ Musicology
Název anglicky: Musicology
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF D-VHA_ Musicology

Vědecko-výzkumná příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDDP_AThesis L. SpurnýSDzk 0/0/020 --
FF:VHDDPT_ADissertation topic L. SpurnýSDzk 0/0/010 --
FF:VHDP1_AResearch Paper 1 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDP2_AResearch Paper 2 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDRF1_AMusicological Paper 1 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDRF2_AMusicological Paper 2 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDRF3_AMusicological Paper 3 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDTP1_AText preparation 1 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP2_AText preparation 2 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP3_AText preparation 3 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP4_AText preparation 4 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP5_AText preparation 5 L. Spurnýz 0/0/05 --
FF:VHDTP6_AText preparation 6 L. Spurnýz 0/0/020 --
FF:VHDZK_AState final examination L. SpurnýSDzk 0/0/0- --
115 kreditů

Akademická příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDM1_ASpecial lecture 1 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM2_ASpecial lecture 2 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM3_ASpecial lecture 3 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDM4_ASpecial lecture 4 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS1_AMusicological seminar 1 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS2_AMusicological seminar 2 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS3_AMusicological seminar 3 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS4_AMusicological seminar 4 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS5_AMusicological seminar 5 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDS6_AMusicological seminar 6 L. Spurnýk 0/0/010 --
FF:VHDX1_APractical courses 1 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDX2_APractical courses 2 L. Spurnýz 0/0/010 --
120 kreditů

Mezinárodní konkurenceschopnost

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:VHDJ_01_APublication and paper 1 L. Spurnýz 0/0/010 --
FF:VHDJ_02_APublication and paper 2 L. Spurnýz 0/0/010 --
20 kreditů