PdF DJLK02 Jazyková a literární komunikace
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-JLK Jazyková a literární komunikace

Povinné předměty

Příprava disertační práce a odborná orientace v oboru

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8 x, celkem tedy splní 120 kreditů. Předmět Odborná orientace v oboru si studenti zapisují 8 x, celkem tedy splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JLK006Příprava disertační práce M. Šubrtovák 0/1/015 --
PdF:JLK007Odborná orientace v oboru M. Šubrtovák 0/1/05 --
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JLK001Edukační teorie a filozofie jazyka R. Šípzk 1/0/010 --
PdF:JLK002Metodologie jazykovědného a literárněvědného výzkumu 1 O. Sládekz 0/1/010 --
PdF:JLK003Metodologie jazykovědného a literárněvědného výzkumu 2 O. Sládekzk 0/1/015 --
PdF:JLK008Zahraniční stáž M. Šubrtováz 0/1/015 --
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si z uvedené nabídky vyberou minimálně jeden z předmětů Cizí jazyk v odborné komunikaci, dále musí z nabídky zvolit 2 předměty za 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JLK004Teorie komunikace a výstavba komunikátu I. Kolářovák 0/1/010 --
PdF:JLK009Cizí jazyk v odborné komunikaci - AJ S. Hanušovázk 0/1/010 --
PdF:JLK010Cizí jazyk v odborné komunikaci - NJ V. Janíkovázk 0/1/010 --
PdF:JLK011Cizí jazyk v odborné komunikaci - FJ V. Bakešovázk 0/1/0 individuální konzultace.10 --
PdF:JLK012Cizí jazyk v odborné komunikaci - RU S. Koryčánkovázk 0/1/010 --
PdF:JLK014Kapitoly z literární komunikace se zaměřením na literární teorii O. Sládekk 1/0/010 --
60 kreditů