FSS MSZU04 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.