FSS PSY04 Psychologie
Název anglicky: Psychology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.