FSS VSPLZ04 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.