FSS BSS05 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security & Strategic Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.