FSS MV06 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.