FSS SAN05 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.