FSS SPR12 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.