FSS SOC06 Sociologie
Název anglicky: Sociology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.