LF BDH02 Dentální hygiena
Název anglicky: Dental Hygiene
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF B-DEHY Dentální hygiena

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.