LF BZL03 Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Název anglicky: Laboratory diagnostic in healthcare
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-LABD Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.