LF BPA03 Porodní asistence
Název anglicky: Midwifery
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-PA Porodní asistence

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.