LF MVZ Veřejné zdravotnictví
Název anglicky: Public Health
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: LF M-VZDRAV Veřejné zdravotnictví

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MZKDN0211sPráce s vědeckými databázemi - seminář A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2Z
LF:MZKDP0231sDiplomový seminář I A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKDP0322sDiplomový seminář II A. Pokornáz 0/1/0 5.3 3P
LF:MZKDP0433sDiplomový seminář III A. Pokornáz 0/1/0 5.5 4P
LF:MZKEB0131pEvidence Based Healthcare a principy tvorby Systematic Review I - přednáška A. Pokornáz 1/0/0 5.2 1Z
LF:MZKEB0131sEvidence Based Healthcare a principy tvorby Systematic Review I - seminář A. Pokornáz 0/2/0 10.3 1Z
LF:MZKEB0232sEvidence Based Healthcare a principy tvorby Systematic Review II - seminář A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2Z
LF:MZKEB0333sEvidence Based Healthcare a principy tvorby Systematic Review III - seminář A. Pokornázk 0/1/0 5.4 3Z
23 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MZKAP0211sŘízení ambulantní péče - seminář A. Pokornáz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKBS0111sBiostatistika - seminář J. Jarkovskýz 0/1/0 5.2 1P
LF:MZKCP0311sŘízení domácí a chronické péče (následné a dlouhodobé péče) - seminář J. Nováz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKDE0211sDemografie - seminář M. Klugarz 0/2/0 10.2 2P
LF:MZKEF011sEkonomie a financování - seminář I. Malýz 0/2/0 10.3 1Z
LF:MZKET0211sEtika zdravotní péče - seminář J. Kuřek 0/1/0 5.2 2Z
LF:MZKEZ0221sEkonomika zdravotnictví a poskytovatelů zdravotních služeb I - seminář I. Malýz 0/1/0 5.2 2Z
LF:MZKEZ0322sEkonomika zdravotnictví a poskytovatelů zdravotních služeb II - seminář I. Malýz 0/1/0 5.2 3Z
LF:MZKHE0121sHygiena a epidemiologie I - seminář Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 10.3 1Z
LF:MZKHE0222sHygiena a epidemiologie II - seminář Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 10.3 2Z
LF:MZKHT0411sHodnocení zdravotnických technologií - seminář R. Demlovázk 0/2/0 10.4 4Z
LF:MZKKP0411sKlinické doporučené postupy a řízení kvality - seminář A. Pokornáz 0/2/0 10.3 4Z
LF:MZKKS0311sKlasifikační systémy a kódování ve zdravotnictví - seminář O. Májekzk 2/0/0 10.4 3P
LF:MZKMN0121pManagement, marketing, leadership a strategické řízení ve zdravotnictví I - přednáška I. Malýz 1/0/0 5.2 1P
LF:MZKMN0121sManagement, marketing, leadership a strategické řízení ve zdravotnictví I - seminář I. Malýz 0/2/0 10.3 1P
LF:MZKMN0222pManagement, marketing, leadership a strategické řízení ve zdravotnictví - přednáška I. Malýzk 1/0/0 5.3 2P
LF:MZKMN0222sManagement, marketing, leadership a strategické řízení ve zdravotnictví - seminář I. Malýz 0/2/0 10.2 2P
LF:MZKMV0221sMetodologie vědy a výzkumu I - seminář M. Klugarz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKMV0322sMetodologie vědy a výzkumu II - seminář M. Klugarz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKOP0121pOchrana a podpora zdraví I - přednáška Z. Derflerová Brázdováz 1/0/0 5.2 1P
LF:MZKOP0121sOchrana a podpora zdraví I - seminář Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 5.2 1P
LF:MZKOP0222pOchrana a podpora zdraví II - přednáška Z. Derflerová Brázdovázk 1/0/0 5.2 2P
LF:MZKOP0222sOchrana a podpora zdraví II - seminář Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKPL0311sPlánování, organizace a hodnocení klinických studií - seminář T. Pavlíkz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKPT0321pPrincipy tvorby klinických doporučených postupů I - přednáška A. Pokornáz 1/0/0 5.2 3Z
LF:MZKPT0321sPrincipy tvorby klinických doporučených postupů I - seminář A. Pokornáz 0/1/0 5.2 3Z
LF:MZKPT0422sPrincipy tvorby klinických doporučených postupů II - seminář A. Pokornázk 0/1/0 5.3 4Z
LF:MZKPY0111sPsychologie a zdravotnická psychologie - seminář M. Světlákz 0/1/0 5.2 1P
LF:MZKPZ0321pPrávo ve zdravotnictví a profesní legislativa I - přednáška M. Koščíkz 1/0/0 5.2 3P
LF:MZKPZ0321sPrávo ve zdravotnictví a profesní legislativa I - seminář M. Koščíkz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKPZ0422sPrávo ve zdravotnictví a profesní legislativa II - seminář M. Koščíkzk 0/1/0 5.3 4P
LF:MZKSC0221sSociologie a sociální psychologie I - seminář L. Slepičkováz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKSC0322sSociologie a sociální psychologie II - seminář L. Slepičkováz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKSI0411sZásady sociální interakce/komunikace - seminář M. Světlákz 0/2/0 10.3 4P
LF:MZKSP0211sSystémy péče o zdraví a zdravotnické instituce - seminář M. Klugarz 0/1/0 5.2 2P
LF:MZKSZ0411sSociologie zdraví, nemoci a zdravotnictví - seminář L. Slepičkováz 0/1/0 5.2 4P
LF:MZKUP0311sŘízení ústavní péče - seminář J. Nováz 0/1/0 5.2 3P
LF:MZKVZ0111pÚvod do veřejného zdravotnictví - přednáška A. Pokornázk 1/0/0 5.3 1P
LF:MZKVZ0111sÚvod do veřejného zdravotnictví - seminář A. Pokornáz 0/2/0 10.3 1P
LF:MZKZI0111pZdravotnická informatika, statistika a e-health - přednáška L. Dušekz 1/0/0 5.2 1P
LF:MZKZI0111sZdravotnická informatika, statistika a e-health - seminář L. Dušekz 0/1/0 5.2 1P
97 kreditů

Povinně-volitelné předměty