FaF FarmPrez Farmacie
Název anglicky: Pharmacy
magisterský prezenční
Zahrnut v programu: FaF M_FARM Farmacie

Společný univerzitní základ

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:F1AC1_15Obecná a anorganická chemie T. Goněczk 3/3/08 1-
FaF:F1AI1_15Analytická chemie I J. Pazourekz 2/3/04 3-
FaF:F1AI2_15Analytická chemie II J. Pazourekzk 2/3/07 4-
FaF:F1AL1_15Analýza léčiv R. Opatřilovázk 2/3/08 7-
FaF:F1BC1_16Biochemie M. Brázdovázk 3/1/06 3-
FaF:F1BF1_13Biofyzika J. Muselíkzk 2/0/03 1-
FaF:F1BR1_12Botanika I P. Babulaz 2/2/04 1-
FaF:F1BR2_12Botanika II P. Babulazk 2/2/05 2-
FaF:F1BU1_15Biofarmaceutika O. Farsazk 1/0/02 7-
FaF:F1FB1_15Farmaceutická chemie I O. Farsaz 3/1/03 4-
FaF:F1FB2_15Farmaceutická chemie II O. Farsazk 3/5/011 5-
FaF:F1FG1_12Farmakognozie I K. Šmejkalz 2/4/04 5-
FaF:F1FG2_12Farmakognozie II K. Šmejkalzk 2/5/010 6-
FaF:F1FO1_13Lékové formy a biofarmacie I K. Kubováz 3/6/05 7-
FaF:F1FO2_13Lékové formy a biofarmacie II K. Kubovázk 3/6/011 8-
FaF:F1FP1_11Farmaceutická péče I K. Vašutz 1/1/01 7-
FaF:F1FP2_11Farmaceutická péče II K. Vašutzk 1/2/04 8-
FaF:F1FT1_14Farmakologie I P. Kollárz 3/3/07 6-
FaF:F1FT2_14Farmakologie II P. Kollárzk 3/3/07 7-
FaF:F1FY1_12Fytochemie K. Šmejkalz 1/1/03 4-
FaF:F1KF1_14Farmakoterapie a klinická farmakologie H. Kotolovázk 3/0/05 8-
FaF:F1LE1_11Úvod do lékárenství L. Smejkalovázk 1/1/03 1-
FaF:F1LF1_13Teorie lékových forem D. Vetchýzk 2/1/04 5-
FaF:F1LK1_11Lékárenství L. Smejkalovázk 2/2/04 5-
FaF:F1MB1_16Mikrobiologie J. Tremlzk 2/2/05 3-
FaF:F1MC1_14Morfologie člověka M. Chalupovázk 2/1/04 2-
FaF:F1ME1_16Molekulární biologie M. Brázdovázk 2/0/03 3-
FaF:F1OB1_14Biologie L. Parákovázk 2/2/05 1-
FaF:F1OC1_15Organická chemie P. Bobáľzk 5/4/010 2-
FaF:F1OL1_cjvOdborná latina I R. Prucklováz 0/1/01 1-
FaF:F1PC1_14Fyziologie a patofyziologie člověka I T. Parákz 2/1/04 3-
FaF:F1PC2_14Fyziologie a patofyziologie člověka II T. Parákzk 2/2/06 4-
FaF:F1PE1_11Právo a etika pro farmaceuty L. Smejkalovázk 2/1/04 7-
FaF:F1PP1_14Předlékařská první pomoc P. Štouračzk 1/1/03 2-
FaF:F1RP1_11Lékárenská praxe I - 2 týdny L. Smejkalováz 0/40/02 6-
FaF:F1SF1_11Sociální farmacie J. Dohnalzk 2/1/04 8-
FaF:F1SM1_11Lékárenská praxe II - 24 týdnů D. Mazánkováz 0/40/024 9-
FaF:F1SU1_13Fyzikální chemie D. Vetchýzk 2/2/06 1-
FaF:F1TO1_14Toxikologie P. Suchýzk 2/1/04 5-
FaF:F1UD1_11Úvod do studia a dějiny farmacie T. Ambruszk 3/0/03 2-
217 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:F1AO1_12Antioxidanty a volné radikály R. Kubínovázk 2/0/02 5-
FaF:F1AO2_12Antioxidanty a volné radikály - praktická cvičení R. Kubínováz 0/1/01 5-
FaF:F1BL1_16Biotechnologie léčiv R. Kizekzk 3/0/03 6-
FaF:F1BL2_16Cvičení z biotechnologie léčiv J. Tremlz 0/2/03 6-
FaF:F1CF1_15Chemie farmaceutických pomocných látek O. Farsazk 1/1/03 6-
FaF:F1CL1_15Základy chemických léčiv P. Mokrýzk 2/1/04 3-
FaF:F1CT1_14Kardiovaskulární farmakoterapie M. Frydrychzk 2/1/03 8-
FaF:F1EK1_12Obecná ekologie a ekologie lidského zdraví P. Babulazk 2/0/02 5-
FaF:F1EP1_12Explantátové kultury P. Babulazk 1/1/03 5-
FaF:F1EZ1_11Ekonomie zdravotní péče D. Mazánkovázk 1/1/02 5-
FaF:F1FA1_15Farmaceutická analýza v průmyslu J. Dohnalzk 1/0/02 8-
FaF:F1FF1_12Fytofarmaka I. Daňkovázk 1/0/02 6-
FaF:F1GE1_16Aplikovaná genetika P. Hořínzk 2/0/02 4-
FaF:F1GF1_14Geriatrická farmakoterapie R. Blechovázk 2/0/03 8-
FaF:F1HL1_14Preklinické a klinické hodnocení léčiv L. Parákovázk 1/0/02 5-
FaF:F1HP1_12Homeopatické přípravky A. Sychrovázk 2/0/03 7-
FaF:F1IA1_13Instrumentální analytické metody ve farmaceutické technologii J. Muselíkzk 1/1/03 7-
FaF:F1IF1_14Imunofarmakologie M. Frydrychzk 2/1/04 7-
FaF:F1IS1_15Informatika a aplikovaná statistika J. Pazourekzk 2/2/05 3-
FaF:F1IZ1_12Práce s informačními zdroji P. Kauckáz 0/1/02 6-
FaF:F1KB1_14Klinická biochemie T. Parákzk 1/1/03 5-
FaF:F1KC1_11Konzultační činnost v lékárně M. Lžičařz 0/1/01 8-
FaF:F1KP1_13Kosmetické prostředky K. Kubovázk 2/0/03 8-
FaF:F1LR1_12Produkce léčivých rostlin M. Dvorskázk 2/1/04 4-
FaF:F1MG1_16Metody molekulární biologie M. Brázdovázk 1/0/02 5-
FaF:F1MH1_13Metody hodnocení a formulační dokumentace léčivých přípravků D. Vetchýzk 1/1/02 8-
FaF:F1MM1_12Základy molekulového modelování J. Václavíkzk 1/1/03 6-
FaF:F1NL1_13Nemocniční příprava léků J. Vysloužilzk 1/1/03 8-
FaF:F1OF1_11Onkologická farmacie S. Synekz 0/1/01 8-
FaF:F1PA1_14Patologie J. Klusákovázk 1/1/03 4-
FaF:F1PB1_16Patobiochemie M. Brázdovázk 2/1/04 4-
FaF:F1PF1_13Průmyslová farmacie D. Vetchýzk 2/1/04 6-
FaF:F1PI1_11Léková rizika D. Mazánkovázk 1/1/02 8-
FaF:F1RF1_13Radiofarmaka M. Budinskýzk 1/1/03 8-
FaF:F1RI1_11Řízená farmaceutická praxe I - 2 týdny T. Ambrusz 0/40/02 4-
FaF:F1RL1_11Registrace léčiv J. Dohnalz 1/0/02 6-
FaF:F1SB1_16Strukturní biologie a proteomika J. Jelínekzk 1/0/02 6-
FaF:F1TL1_12Toxikologie přírodních látek K. Šmejkalzk 2/1/04 7-
FaF:F1VG1_13Lékové formy vyšších generací J. Gajdziokzk 1/2/04 8-
FaF:F1VP1_14Volně prodejná léčiva H. Kotolovázk 1/1/03 7-
FaF:F1ZD1_11Zdravotní výchova V. Vranovázk 0/2/02 8-
FaF:F1ZP1_11Zdravotnické prostředky L. Smejkalovázk 2/0/02 4-
FaF:F1ZV1_15Molekulární základy vývoje léčiv O. Farsazk 2/1/04 6-
117 kreditů

Diplomová práce

Cvičení diplomantů I

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:F1CD1_11Cvičení diplomantů I J. Dohnalz 0/4/04 7-
FaF:F1CD1_12Cvičení diplomantů I K. Šmejkalz 0/4/04 7-
FaF:F1CD1_13Cvičení diplomantů I D. Vetchýz 0/4/04 7-
FaF:F1CD1_14Cvičení diplomantů I P. Suchýz 0/4/04 7-
FaF:F1CD1_15Cvičení diplomantů I R. Opatřilováz 0/4/04 7-
FaF:F1CD1_16Cvičení diplomantů I J. Tremlz 0/4/04 7-
24 kreditů

Cvičení diplomantů II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:F1CD2_11Cvičení diplomantů II J. Dohnalz 0/4/04 8-
FaF:F1CD2_12Cvičení diplomantů II K. Šmejkalz 0/4/04 8-
FaF:F1CD2_13Cvičení diplomantů II D. Vetchýz 0/4/04 8-
FaF:F1CD2_14Cvičení diplomantů II P. Suchýz 0/4/04 8-
FaF:F1CD2_15Cvičení diplomantů II R. Opatřilováz 0/4/04 8-
FaF:F1CD2_16Cvičení diplomantů II J. Tremlz 0/4/04 8-
24 kreditů

Cvičení diplomantů III

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:F1CD3_11Cvičení diplomantů III J. Dohnalz 0/20/020 9-
FaF:F1CD3_12Cvičení diplomantů III K. Šmejkalz 0/20/020 9-
FaF:F1CD3_13Cvičení diplomantů III D. Vetchýz 0/20/020 9-
FaF:F1CD3_14Cvičení diplomantů III P. Suchýz 0/20/020 9-
FaF:F1CD3_15Cvičení diplomantů III R. Opatřilováz 0/20/020 9-
FaF:F1CD3_16Cvičení diplomantů III J. Tremlz 0/20/020 9-
120 kreditů