FaF FaCHAP Medicinal Chemistry
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FaF D-FCHA Medicinal Chemistry

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je složena z obhajoby dizertační práce a z ústní zkoušky z Medicinal Chemistry. V rámci státní doktorské zkoušky se vyžadují širší teoretické znalosti ve zvoleném studijním programu. Státní doktorskou zkoušku je možné absolvovat po splnění požadovaných povinností (složení předepsaných zkoušek, získání předepsaného počtu kreditů, odevzdání dizertační práce a autorství studenta DSP na nejméně jedné publikaci ve vědeckém impaktovaném časopise, kde student musí být prvním nebo korespondujícím autorem.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Evaluation of bioactive substances by instrumental methods.
Comparison of CE and HPLC methods based on their validation in drug evaluation.
Synthesis and evaluation of new histone deacetylase inhibitors - modulation of chromatin structure.
Synthesis and study of acetylcholinesterase inhibitors.
Use of organocatalysis in asymmetric synthesis of biologically active compounds.
Design and synthesis of peptidase inhibitors as potential drugs.
Synthesis and study of hydrazide-hydrazone derivatives and their (thio) semicarbazone analogues.
Effect of G-quadruplex targeting ligands on p53 biology.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.