FaF FaCHAK Medicinal Chemistry
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FaF D-FCHA Medicinal Chemistry

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Evaluation of bioactive substances by instrumental methods.
Comparison of CE and HPLC methods based on their validation in drug evaluation.
Synthesis and evaluation of new histone deacetylase inhibitors - modulation of chromatin structure.
Synthesis and study of acetylcholinesterase inhibitors.
Use of organocatalysis in asymmetric synthesis of biologically active compounds.
Design and synthesis of peptidase inhibitors as potential drugs.
Synthesis and study of hydrazide-hydrazone derivatives and their (thio) semicarbazone analogues.
Effect of G-quadruplex targeting ligands on p53 biology.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.