FF FDRLApJ Study of Religions
Název anglicky: Study of Religions
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-RLA_ Study of Religions

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLDrA01Doktorský seminář I: Disertační výzkumný projekt D. Zbíralk 0/2/025 1-
FF:RLDrA02Doktorský seminář II: Projekt článku D. Zbíralk 0/2/010 2-
FF:RLDrA03Presentation Skills in English D. Zbíralk 0/0/05 2-
FF:RLDrA04Příprava grantové přihlášky D. Zbíralk 0/2/010 2-
FF:RLDrA05Publikovaná recenze D. Zbíralz 0/0/05 3-
FF:RLDrA06Writing Skills in English D. Zbíralk 0/0/010 3-
FF:RLDrA07Účast na domácí konferenci D. Zbíralz 0/0/010 3-
FF:RLDrA08Základy výuky religionistiky D. Zbíralz 0/0/05 3-
FF:RLDrA09Příprava článku D. Zbíralk 0/0/030 4-
FF:RLDrA10Doktorský seminář III: Teoreticko-metodologický seminář D. Zbíralk 0/2/010 5-
FF:RLDrA11Účast na mezinárodní konferenci D. Zbíralz 0/0/020 5-
FF:RLDrA12Doktorský seminář IV: Pokročilá verze disertace D. Zbíralk 0/2/020 6-
FF:RLDrA13Doktorská zahraniční stáž D. Zbíralk 0/0/010 6-
FF:RLDrA14Doktorský seminář V: Interní oponentura a dokončení disertace D. Zbíralk 0/0/020 7-
FF:RLDrA15Publikovaný článek D. Zbíralz 0/0/010 7-
FF:RLDrA16Doktorský seminář VI: Postdoktorské výhledy D. Zbíralk 0/0/030 8-
FF:RLDrObObhajoba disertační práce D. Zbíralzk 0/0/0- 8-
FF:RLDrZkStátní doktorská zkouška D. ZbíralSDzk 0/0/0- 5-
230 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLDrC01Příprava bakalářského kurzu D. Zbíralz 0/0/010 --
FF:RLDrC02Rozšiřující disertační výzkum D. Zbíralk 0/0/020 --
30 kreditů