LF NES01 Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF N-NEUV Neurovědy

Úvodní informace / Pokyny

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu. Dále volí 1 povinně volitelný předmět z indikativní nabídky. Jako volitelné může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Zkoušky je možno konat po absolvování předepsané výuky příslušného předmětu pouze ve zkouškovém období. K úspěšnému zápisu do dalšího semestru je nutno alespoň 20 ECTS ze semestru předchozího. Nad rámec povinných předmětů je možno si doplnit a rozšířit znalosti absolvováním relevantních e-kurzů na portálu Coursera.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MYAB0911cAnalýza biomedicínských dat - cvičení M. Miklz 0/1/0 15.1 3P
LF:MYAB0911pAnalýza biomedicínských dat - přednáška M. Miklk 1/0/0 15.2 3P
LF:MYAD0911pAkademické dovednosti - přednáška J. Kratochvílk 1/0/0 15.2 3P
LF:MYET0711pEtika v neurovědách - přednáška J. Kuřek 1/0/0 15.2 2P
LF:MYKN0811pKlinické neurovědy - přednáška M. Brázdilzk 1/0/0 15.4 2Z
LF:MYKP0811cZáklady klinické psychologie - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.2 2Z
LF:MYKP0811pZáklady klinické psychologie - přednáška M. Světlákzk 1/0/0 15.3 2Z
LF:MYMC0711pMolekulární a celulární neurovědy - přednáška K. Kaňkovák 1/0/0 15.3 1P
LF:MYMV0811cMetody neurovědního výzkumu - cvičení I. Rektorováz 0/0.5/0 7.5.3 2Z
LF:MYMV0811pMetody neurovědního výzkumu - přednáška I. Rektorovázk 0.5/0/0 7.5.3 2Z
LF:MYNE0822cVybrané kapitoly z neurověd II - cvičení K. Marečkováz 0/0.5/0 7.5.1 2P
LF:MYNE0822pVybrané kapitoly z neurověd II - přednáška K. Marečkováz 0.5/0/0 7.5.2 2P
LF:MYNV0721cVybrané kapitoly z neurověd I - cvičení K. Marečkováz 0/0.5/0 7.5.1 1P
LF:MYNV0721pVybrané kapitoly z neurověd I - přednáška K. Marečkováz 0.5/0/0 7.5.2 1P
LF:MYPS0711cZáklady kognitivní psychologie - cvičení L. Lacinováz 0/0.5/0 7.5.3 1Z
LF:MYPS0711pZáklady kognitivní psychologie - přednáška L. Lacinovázk 0.5/0/0 7.5.3 1Z
LF:MYPX0821xPraxe ve výzkumných laboratořích I R. Romanz 0/0/5 75.15 2P
LF:MYPX0922xPraxe ve výzkumných laboratořích II R. Romanz 0/0/5 75.15 3P
LF:MYSN0711cAfektivní a sociální neurovědy - cvičení J. Krausz 0/0.5/0 7.5.1 1P
LF:MYSN0711pAfektivní a sociální neurovědy - přednáška J. Krausk 0.5/0/0 7.5.3 1P
LF:MYST0821cStatistika v neurovědách I - cvičení S. Ježekz 0/1/0 15.2 2Z
LF:MYST0821pStatistika v neurovědách I - přednáška S. Ježekzk 2/0/0 30.4 2Z
LF:MYST0922cStatistika v neurovědách II - cvičení S. Ježekz 0/1/0 15.2 3Z
LF:MYST0922pStatistika v neurovědách II - přednáška S. Ježekzk 1/0/0 15.4 3Z
LF:MYUP0711cÚvod do programování - cvičení M. Gajdošz 0/2/0 30.3 1P
LF:MYZA0711cZáklady neuroanatomie - cvičení M. Joukalz 0/1.5/0 22.5.2 1Z
LF:MYZA0711pZáklady neuroanatomie - přednáška M. Joukalzk 0.5/0/0 7.5.4 1Z
LF:MYZF0711pZáklady neurofyziologie - přednáška R. Romanzk 1/0/0 15.5 1Z
97 kreditů

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MYDP0831cDiplomový seminář I A. Damborskáz 0/1/0 15.5 2P
LF:MYDP0932cDiplomový seminář II A. Damborskáz 0/1/0 15.5 3P
LF:MYDP1033cDiplomový seminář III A. Damborskáz 0/1/0 15.10 4P
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:MYCR0811pPsychologie blízkých vztahů - přednáška L. Lacinovázk 1/0/0 15.3 2-
LF:MYIR0811pPsychologie individuálních rozdílů - přednáška J. Širůčekzk 0/1/0 15.3 2-
LF:MYPM0811pPsychometrika - přednáška H. Cíglerzk 1/0/0 15.3 2-
9 kreditů