FF rigo Muzeologie
Název anglicky: Museology
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FF N-MU_ Muzeologie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.