ESF NVES02 Veřejná ekonomika a správa - double degree
Název anglicky: Public Economics and Administration
navazující prezenční ve spolupráci s jinou vysokou školou
Zahrnut v programu: ESF N-VES Veřejná ekonomika a správa

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_DIS1Diplomový seminář 1 V. Hyánekz 0/2/012 3P
ESF:MPV_DIS2Diplomový seminář 2 V. Hyánekz 0/2/012 4P
ESF:MPV_TEDPTeze diplomové práce R. Jahodaz 0/0/03 2P
27 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Ve 3. semestru získá student nejméně 28 kreditů za povinné předměty studované na partnerské zahraniční univerzitě.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_MIE2Mikroekonomie 2 O. Krčálzk 2/0/04 1Z
ESF:MPV_ARPMApplied Research in Public Policy Making M. Guzizk 2/0/04 1P
ESF:MPV_MZVSMetody zkoumání veřejného sektoru J. Špalekzk 1/2/06 1-
ESF:MPV_VEF2Veřejné finance 2 R. Jahodazk 2/1/08 1P
ESF:MPV_VEVOVeřejná volba J. Špalekzk 2/1/06 1P
ESF:MPE_MAE2Makroekonomie 2 J. Čapekzk 2/0/04 2Z
ESF:MPV_ANVPAnalýza veřejné politiky I. Malýzk 2/2/08 2P
ESF:MPV_VES2Veřejná správa 2 D. Špačekzk 1/1/0 konzultace.4 2P
ESF:MPV_VZVPTvorba, hodnocení a realizace veřejných projektů J. Soukopovázk 2/1/06 2P
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá alespoň 2 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_EKBYEkonomika bydlení D. Špalkovázk 1/1/0 půlsemestrální kurz 1. - 6. týden výuky.4 2-
ESF:MPV_EKKUEkonomika kultury F. Svobodazk 2/1/05 3-
ESF:MPV_ORCHOrganizační chování R. Lukášovázk 2/1/04 3-
ESF:MPV_AKVSAuditing a kontrola ve veřejném sektoru M. Páleníkovázk 2/1/05 3-
ESF:MPV_EKSPEkonomika sportu M. Pavlíkzk 2/1/05 4-
ESF:MPV_EZTIEkonomika životního prostředí a dopravy J. Soukopovázk 1/1/0 půlsemestrální kurz.4 4-
ESF:MPV_PTPZLabour Market and Employment Policy M. Guzizk 0/2/05 4-
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 4-
36 kreditů

Jazyk

V daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia v celém rozsahu Jazyk II/1-II/2.

Angličtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1AaJazyk II/1 - Angličtina M. Kovaříkováz 0/2/02 1-
ESF:MPJ_JII2AbJazyk II/2 - Angličtina M. Kovaříkovázk 0/2/03 4-
5 kreditů
Francouzština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1FaJazyk II/1 - Francouzština M. Červenkováz 0/2/02 1-
ESF:MPJ_JII2FbJazyk II/2 - Francouzština M. Červenkovázk 0/2/03 4-
5 kreditů
Němčina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1NaJazyk II/1 - Němčina P. Sojkováz 0/2/02 1-
ESF:MPJ_JII2NbJazyk II/2 - Němčina P. Sojkovázk 0/2/03 4-
5 kreditů
Ruština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1RaJazyk II/1 - Ruština M. Ševečkováz 0/2/02 1-
ESF:MPJ_JII2RbJazyk II/2 - Ruština M. Ševečkovázk 0/2/03 4-
5 kreditů
Španělština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPJ_JII1SaJazyk II/1 - Španělština V. De Azevedo Camachoz 0/2/02 1-
ESF:MPJ_JII2SbJazyk II/2 - Španělština V. De Azevedo Camachozk 0/2/03 4-
5 kreditů