LF NFYZIO02 Aplikovaná fyzioterapie
Název anglicky: Applied Physiotherapy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: LF N-FYZIO Aplikovaná fyzioterapie

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.