FSS SODE03 Soudobé dějiny
Název anglicky: Contemporary History
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SODE Soudobé dějiny

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SDEb1001Úvod do studia soudobých dějin T. Dvořákzk 1/1/04 1-
FSS:SDEb1002Akademické psaní J. Šedoz 1/1/02 1-
FSS:SDEb1003Československo 1945-1989 T. Dvořákzk 1/1/05 1Z
FSS:SDEb1004Evropa a USA za studené války P. Suchýzk 1/1/05 1Z
FSS:SDEb1005Dekolonizace a proměny „třetího světa“ Z. Křížzk 1/1/05 2-
FSS:SDEb1006Milníky moderních dějin J. Němeczk 1/1/05 2Z
FSS:SDEb1007Metody výzkumu soudobých dějin V. Hloušekzk 1/1/04 3Z
FSS:SDEb1008Dějiny globalizace O. Krpeczk 1/1/05 3-
FSS:SDEb1009Střední a východní Evropa po roce 1989 J. Holzerzk 1/1/05 3Z
FSS:SDEb1010Západní Evropa po roce 1989 V. Hloušekzk 1/1/05 4Z
FSS:SDEb1011Společnost, kultura a náboženství po roce 1945 D. Nečasovázk 1/1/05 4-
FSS:SDEb1015Dějiny dějepisectví T. Borovskýzk 1/1/04 5-
FSS:SDEb1016Česko po roce 1989 L. Kopečekzk 1/1/06 5Z
60 kreditů