FF FBRLSpVLJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-RLS Řecká a latinská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.
Vedlejší studijní plán zahrnuje pouze povinné předměty v hodnotě 60 kreditů.

Četba

Ke studijním povinnostem patří také četba vybraných děl klasických autorů v originále a vybraných děl antické a středověké literatury v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní bakalářské zkoušky.

Četba v originále

 • C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici I, 1–11; I 24–27,1; I 28–29; VI (povinné předměty).
 • M. Tullius Cicero. In Catilinam I (bakalářská zkouška); Tusculanae disputationes I (bakalářská zkouška); ukázky těchto a dalších textů (povinné předměty).
 • P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 72–162, 253–360; II 833–875; IV 55–166; X 1–77; Tristia IV 10, Amores (ukázky textů). (povinné předměty, bakalářská zkouška).
 • C. Valerius Catullus. 1, 3, 8, 51 (povinné předměty).
 • P. Vergilius Maro: Aeneis (začátek 1. knihy) (povinné předměty).

Četba v překladu

Díla jsou rozdělena podle semestrů. S jejich znalostí se počítá také u bakalářské zkoušky.

1. semestr, v rámci předmětu Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi

 • Homér: Ílias, Odysseia;
 • Hésiodos: Theogoniá (Zrození bohů),Práce a dny (ZPěvy železného věku);
 • Hérodotos: Dějiny VI-IX;
 • Výbor z řecké lyriky (sestavil Ferdinand Stiebitz);
 • Aischylos: Oresteia;
 • Sofoklés: Oidipús král; Antigona;
 • Aristofanés: Oblaka; Žáby; Ptáci;
 • Eurípidés: Médeia.
2. semestr, v rámci předmětu Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období
 • Thúkydidés: Dějiny peloponéské války I a II;
 • Aristotelés: Poetika;
 • Platón: Faidros; Symposion; Kratylos;
 • Démosthenés: Filipika (výbor Tribuni výmluvnosti v Antické knihovně);
 • Theokritos; Moschos a Bión (In: Písně pastvin a lesů. Přel. kolektiv překladatelů. Praha 1977. AK sv. č. 37.).
3. semestr, v rámci předmětu Římská literatura: od Livia Andronica k Ciceronovi
 • Římská lyrika (Stiebitz: výběr poezie období republiky);
 • Plautus: jedna komedie dle vlastního výběru;
 • Terentius: jedna komedie dle vlastního výběru;
 • Lucretius: O přírodě (první a pátá kniha);
 • Catullus: celé dílo;
 • Cicero: Tuskulské hovory nebo O státě nebo O věštění, Proti Catilinovi I, Proti Verrovi II, Filippiky (1 dle vlastního výběru);
 • Caesar: Zápisky o~válce galské;
 • Sallustius: Catilinovo spiknutí;
 • Cornelius Nepos: 3 životopisy dle vlastního výběru.
4. semestr, v rámci předmětu Římská literatura: Augustovo a Neronovo období
 • Vergilius: celé dílo;
 • Horatius: Vavřín a réva (Ódy: tři knihy; Epódy: 1, 9; Satiry: 1,1/4 a 2,1; Listy: 2,1/3);
 • Tibullus: 1. kniha;
 • Propertius: 1. kniha;
 • Ovidius: Listy heroin, Lásky, Umění milovat, Proměny, Kalendář;
 • Livius: Letopisy (knihy 1. a 21.);
 • Lucanus: Farsalské pole (začátek 1. knihy, část 6. knihy: nekromantický rituál);
 • Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (3 životopisy);
 • Seneca: 5 dopisů z Listů Luciliovi dle vlastního výběru;
 • Petronius: Hostina u Trimalchiona (vyšlo samostatně i jako součást Satyrikonu);
 • Tacitus: jedna kniha (tj. kapitola) dle vlastního výběru z Letopisů nebo Dějin.

Státní závěrečná zkouška bakalářská

Státní bakalářská zkouška je písemná a ústní. Zkouška začíná písemnou částí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné absolvovat úspěšně písemnou i ústní část. Neuspěje-li student u některé z nich, musí opakovat celou zkoušku.

U ústní zkoušky má student vyhrazeno 45 minut na přípravu textů se slovníkem. K ústní zkoušce si student přinese seznam přečtených děl antických autorů v překladu i v originále.

Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány v IS MU pravidelně třikrát za rok, v červnu, září a lednu a zveřejněny na webových stránkách i na nástěnce ÚKS.

Písemná část

 • překlad latinského textu z povinné četby s latinsko-českým slovníkem (Cicero, In Catilinam I);
 • test z latinské gramatiky bez slovníku v rozsahu 4 semestrů latinské gramatiky.

Ústní část

 • římská literatura a její souvislost s řeckou literaturou a její kulturně-historický kontext;
 • překlad jednoho prozaického a jednoho básnického textu (Cicero, Tusculanae disputationes I; Ovidius, Metamorphoses I 72–162, 253-360, II 833-875, IV 55-166, X 1-77) a jejich jazyková analýza;
 • používání správné terminologie;
 • správné čtení poezie a analýza metra;
 • znalost nástrojů a metodologie používaných v klasické filologii.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:RLS012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:RLS101Latinská gramatika I J. Mikulovák 2/2/06 1Z
FF:RLS102Latinská gramatika II J. Mikulovák 2/2/06 2Z
FF:RLS103Latinská gramatika III J. Mikulovázk 2/2/07 3Z
FF:RLS104Latinská gramatika IV J. Mikulovázk 2/2/07 4Z
FF:RLS202Seminář k četbě (Caesar) D. Urbanovák 0/2/04 2P
FF:RLS203Seminář k četbě (Ovidius) D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:RLS204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/04 4P
FF:RLS301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:RLS302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:RLS501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovák 2/0/03 1Z
FF:RLS502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
60 kreditů