FSpS KT Kondiční trénink
Název anglicky: Fitness Training
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS B-T Trenérství

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5008Angličtina (zkouška na úrovni B2) R. Prucklovázk 0/0/0 pouze zkouška.4 4-
4 kredity

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5011Metodologie M. Bozděchz 1/1/03 3P
FSpS:b5012Analýza dat ve sportu M. Bozděchz 1/0/03 4P
FSpS:b5137Bakalářská práce 1 T. Hlinskýz 0/0/0 konzultace s vedoucím práce.5 4P
FSpS:b5147Bakalářská práce 2 T. Hlinskýz 0/0/0 konzultace s vedoucím práce.5 6P
16 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5001Anatomie M. Gimunovázk 1/1/04 1Z
FSpS:b5002Fyziologie M. Bernacikovázk 2/2/06 1Z
FSpS:b5003Základy společenských věd ve sportu E. Hurychz 0/1/03 1-
FSpS:b5005Fyziologie zátěže K. Kapounkovázk 2/1/04 2P
FSpS:b5006Teoretické a terminologické základy v kinantropologii P. Vaculíkováz 0/1/03 2Z
FSpS:b5007První pomoc M. Komzákzk 0/1/03 3-
FSpS:b5010Základy logiky a kritického myšlení E. Hurychz 0/1/03 3P
FSpS:b5101Úvod do sportovního tréninku 1 J. Cacekzk 1/2/05 1Z
FSpS:b5102Průpravné úpoly a gymnastika P. Vaculíkovázk 0/2/04 1-
FSpS:b5107Antropomotorika a biomechanika T. Vespaleczk 1/1/04 2P
FSpS:b5108Úvod do sportovního tréninku 2 J. Cacekzk 1/1/04 2Z
FSpS:b5114Základy sportovní výživy T. Hlinskýz 1/1/04 3P
FSpS:b5115Pedagogické a komunikační kompetence V. Jůvaz 0/1/03 1-
FSpS:b5116Regenerační metody a prostředky 1 M. Šimonováz 0/1/03 3P
FSpS:b5123Kinesiologie R. Vysokýzk 0/2/05 2Z
FSpS:b5130Základy managementu ve sportu O. Racekz 0/2/04 5-
FSpS:b5132Zátěžová a terénní diagnostika I. Struhárzk 1/2/05 5P
FSpS:b5138Základy marketingu sportu O. Racekz 0/2/03 6-
FSpS:b5139Sportovní psychologie P. Fiľoz 0/1/03 6-
FSpS:b5140Kinantropologie T. Hlinskýzk 0/2/05 6Z
78 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Internacionalizace

V rámci bloku Internacionalizace je nutné od 1 do 5 semestru studia splnit 10 kreditů absolvováním 1) Zahraničního studijního pobytu (b5009, 10 kr.) nebo 2) absolvováním odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce z aktuální nabídky předmětů FSpS. Odborné předměty v anglickém jazyce mohou být kombinací nabídky předmětů pro zahraniční výměnné studenty FSpS, odborných předmětů povinně-volitelných nebo předmětů volitelných (např. ve formátu COIL nebo blended). Nabídka předmětů pro zahraniční výměnné studenty a volitelných předmětů se může měnit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5009Zahraniční studijní pobyt M. Kumstátz 0/0/0 1 týden blokově.10 5P
FSpS:e0052D and 3D Motion Analysis M. Seberazk 0/1/03 5-
FSpS:e020Body and Mind A. Skotákovázk 0/1/02 5-
FSpS:e022Strength Training and Conditioning T. Kalinazk 1/2/04 5-
FSpS:e028Physiology of Sport and Exercise M. Bernacikovázk 0/2/05 5-
FSpS:e054Applied Sports Nutrition M. Kumstátzk 0/2/04 5-
FSpS:e024Basketball T. Vencúrikzk 0/2/03 5-
FSpS:e043Sport Marketing O. Racekzk 0/2/04 5-
FSpS:e009Harmonization Exercises I. Hrnčiříkovázk 0/1/02 5-
FSpS:e016Table Tennis P. Vacenovskýzk 0/1/02 5-
FSpS:e017Futsal P. Vacenovskýzk 0/1/02 5-
FSpS:e039Theory and Practice of Personal Safety Z. Regulizk 1/1/06 5-
FSpS:e027Nontraditional Games P. Vacenovskýzk 0/1/02 5-
FSpS:e061Core Training P. Vaculíkovázk 0/1/02 5-
FSpS:e008First Aid J. Vomelazk 0/2/03 5-
FSpS:e033Gymnastics P. Vaculíkovázk 0/2/03 5-
FSpS:e018Fitness P. Vaculíkovázk 0/2/03 5-
FSpS:e013Outdoor Activities T. Kalinazk 0/0/0 26 hours total.3 5-
FSpS:e035Basic Techniques of Sports Massage I. Struhárzk 1/2/04 5-
FSpS:e001Corrective Exercises I. Struhárzk 0/1/02 5-
FSpS:e003Combative Activities Z. Regulizk 0/1/02 5-
FSpS:e026Sport Management O. Racekzk 0/2/04 5-
FSpS:e029Self Defence M. Vítzk 0/1/02 5-
FSpS:e010Physical Activities with Diseases and Disabilities I. Struhárzk 0/1/04 5-
FSpS:e002Adapted Physical Activity A. Skotákovázk 0/1/02 5-
FSpS:e058Philosophy of Sport E. Hurychzk 1/1/03 5-
FSpS:e057Physical Activity in Older Adults L. Svobodovázk 1/1/03 5-
FSpS:e059Methodology and Statistics in Sports Sciences M. Bozděchzk 1/1/03 5-
FSpS:ei002Ergonomics and Its Anatomical Basis M. Gimunováz 0/1/02 5-
FSpS:e069Performing under Pressure D. Mac Gillavryzk 2/0/03 5-
FSpS:e078Disc Golf T. Kalinazk 0/0/0 13 hours total.2 5-
FSpS:e063Exercise testing and prescription I. Struhárzk 0/1/03 5-
FSpS:e075Esport in Kinanthropology M. Seberazk 1/0/03 5-
FSpS:e074Physical Activity and Lifestyle Change M. Kumstátz 0/1/03 5-
FSpS:e062Kettlebell Training T. Kalinazk 0/1/03 5-
FSpS:e064Biomechanical analysis of human movement M. Kalichovázk 0/1/03 5-
FSpS:e070Hacking the stress system D. Mac Gillavryzk 1/0/03 5-
117 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5103Kondiční trénink 1 T. Královázk 0/2/05 1P
FSpS:b5106Kondiční a sportovní příprava v zimních podmínkách T. Kalinaz 0/0/0 kurz 4 dny.3 3-
FSpS:b5109Kondiční trénink 2 J. Cacekzk 1/3/06 2P
FSpS:b5142Regenerační metody a prostředky 2 V. Grünzk 1/2/05 6P
FSpS:b5113Praxe 1 T. Hlinskýz 0/0/0 1 týden blokově.2 2P
FSpS:b5117Kondiční trénink 3 T. Kalinazk 1/2/05 3P
FSpS:b5118Rehabilitace a rekondice ve sportu R. Vysokýzk 0/2/04 3P
FSpS:b5122Praxe 2 T. Hlinskýz 0/0/0 1 týden blokově.2 3P
FSpS:b5124Moderní přístupy ve sportovní přípravě T. Kalinaz 2/0/04 4P
FSpS:b5126Praxe 3 - Příprava T. Hlinskýz 0/0/0 2 týdny blokově.4 4P
FSpS:b5127Praxe 3 T. Hlinskýz 0/0/0 7 týdnů praxe.10 4P
FSpS:b5128Praxe 3 - Hodnocení T. Hlinskýz 0/0/0 1 týden blokově.2 4P
FSpS:b5131Kondiční trénink 4 M. Bernacikovázk 1/2/05 5P
FSpS:b5134Event management a podnikání ve sportu O. Racekzk 1/1/04 5-
FSpS:b5141Realizace sportovní akce T. Králováz 0/0/0 3 dny blokově.3 6-
FSpS:b5143Aplikovaná sportovní výživa M. Kumstátzk 1/2/05 6-
FSpS:b5145Specifická silová příprava T. Králováz 0/2/03 2-
72 kreditů

Povinně-volitelné předměty