FSpS RVS Regenerace a výživa ve sportu
Název anglicky: Physical Acitivity and Health
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS B-PZ Pohyb a zdraví

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5008Angličtina (zkouška na úrovni B2) R. Prucklovázk 0/0/0 pouze zkouška.4 3-
4 kredity

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5011Metodologie M. Bozděchz 1/1/03 4Z
FSpS:b5225Bakalářská práce 1 K. Kapounkováz 0/0/0 konzultace s vedoucím práce.5 5P
FSpS:b5228Bakalářská práce 2 K. Kapounkováz 0/0/0 konzultace s vedoucím práce.5 6P
13 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5001Anatomie M. Gimunovázk 1/1/04 1Z
FSpS:b5002Fyziologie M. Bernacikovázk 2/2/06 1Z
FSpS:b5005Fyziologie zátěže K. Kapounkovázk 2/1/04 2Z
FSpS:b5006Teoretické a terminologické základy v kinantropologii P. Vaculíkováz 0/1/03 1-
FSpS:b5007První pomoc M. Komzákzk 0/1/03 2Z
FSpS:b5010Základy logiky a kritického myšlení E. Hurychz 0/1/03 4Z
FSpS:b5201Psychologie I. Burešovázk 1/0/03 1-
FSpS:b5202Sociologie a etika E. Hurychzk 1/0/03 1-
FSpS:b5203Biochemie a fyziologie výživy K. Kapounkovázk 1/1/06 1Z
FSpS:b5205Zdravá výživa I. Hrnčiříkovázk 1/2/06 2Z
FSpS:b5209Kineziologie 2 R. Vysokýzk 0/2/05 3Z
FSpS:b5215Zimní výcvikový kurz J. Ondráčekz 0/0/0 4 dny (blokově).3 3-
FSpS:b5219Kineziologie 1 R. Vysokýzk 0/2/05 2Z
FSpS:b5227Základy managementu a podnikatelská gramotnost O. Racekzk 1/1/04 6Z
FSpS:b5229Komunikace s klientem a vedení skupinových lekcí v AJ L. Svobodováz 0/2/04 6P
FSpS:b5231Základy filozofie a vybrané kapitoly z historie sportu E. Hurychzk 1/1/03 6-
65 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Internacionalizace

V rámci bloku Internacionalizace je nutné od 1 do 5 semestru studia splnit 10 kreditů absolvováním 1) Zahraničního studijního pobytu (b5009, 10 kr.) nebo 2) absolvováním odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce z aktuální nabídky předmětů FSpS. Odborné předměty v anglickém jazyce mohou být kombinací nabídky předmětů pro zahraniční výměnné studenty FSpS, odborných předmětů povinně-volitelných nebo předmětů volitelných (např. ve formátu COIL nebo blended). Nabídka předmětů pro zahraniční výměnné studenty a volitelných předmětů se může měnit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5009Zahraniční studijní pobyt M. Kumstátz 0/0/0 1 týden blokově.10 5P
FSpS:e0052D and 3D Motion Analysis M. Seberazk 0/1/03 5-
FSpS:e020Body and Mind A. Skotákovázk 0/1/02 5-
FSpS:e022Strength Training and Conditioning T. Kalinazk 1/2/04 5-
FSpS:e028Physiology of Sport and Exercise M. Bernacikovázk 0/2/05 5-
FSpS:e054Applied Sports Nutrition M. Kumstátzk 0/2/04 5-
FSpS:e024Basketball T. Vencúrikzk 0/2/03 5-
FSpS:e043Sport Marketing O. Racekzk 0/2/04 5-
FSpS:e009Harmonization Exercises I. Hrnčiříkovázk 0/1/02 5-
FSpS:e016Table Tennis P. Vacenovskýzk 0/1/02 5-
FSpS:e017Futsal P. Vacenovskýzk 0/1/02 5-
FSpS:e039Theory and Practice of Personal Safety Z. Regulizk 1/1/06 5-
FSpS:e027Nontraditional Games P. Vacenovskýzk 0/1/02 5-
FSpS:e061Core Training P. Vaculíkovázk 0/1/02 5-
FSpS:e008First Aid J. Vomelazk 0/2/03 5-
FSpS:e033Gymnastics P. Vaculíkovázk 0/2/03 5-
FSpS:e018Fitness P. Vaculíkovázk 0/2/03 5-
FSpS:e013Outdoor Activities T. Kalinazk 0/0/0 26 hours total.3 5-
FSpS:e035Basic Techniques of Sports Massage I. Struhárzk 1/2/04 5-
FSpS:e001Corrective Exercises I. Struhárzk 0/1/02 5-
FSpS:e003Combative Activities Z. Regulizk 0/1/02 5-
FSpS:e026Sport Management O. Racekzk 0/2/04 5-
FSpS:e029Self Defence M. Vítzk 0/1/02 5-
FSpS:e010Physical Activities with Diseases and Disabilities I. Struhárzk 0/1/04 5-
FSpS:e002Adapted Physical Activity A. Skotákovázk 0/1/02 5-
FSpS:e058Philosophy of Sport E. Hurychzk 1/1/03 5-
FSpS:e057Physical Activity in Older Adults L. Svobodovázk 1/1/03 5-
FSpS:e059Methodology and Statistics in Sports Sciences M. Bozděchzk 1/1/03 5-
FSpS:ei002Ergonomics and Its Anatomical Basis M. Gimunováz 0/1/02 5-
FSpS:e067Research in Kinesiology T. Vespaleczk 1/0/03 5-
FSpS:e064Biomechanical analysis of human movement M. Kalichovázk 0/1/03 5-
FSpS:e069Performing under Pressure D. Mac Gillavryzk 2/0/03 5-
FSpS:e078Disc Golf T. Kalinazk 0/0/0 13 hours total.2 5-
FSpS:e063Exercise testing and prescription I. Struhárzk 0/1/03 5-
FSpS:e075Esport in Kinanthropology M. Seberazk 1/0/03 5-
FSpS:e074Physical Activity and Lifestyle Change M. Kumstátz 0/1/03 5-
FSpS:e062Kettlebell Training T. Kalinazk 0/1/03 5-
FSpS:e070Hacking the stress system D. Mac Gillavryzk 1/0/03 5-
120 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b5204Regenerační techniky 1 S. Kodešovázk 1/2/04 1P
FSpS:b5206Sportovní příprava T. Vespaleczk 1/2/05 2Z
FSpS:b5207Běžecká příprava a atletické disciplíny V. Grünz 0/1/03 2-
FSpS:b5208Patofyziologie zátěže K. Kapounkovázk 1/1/03 3Z
FSpS:b5210Sportovní diagnostika a medicína I. Struhárzk 1/1/03 3Z
FSpS:b5211Sportovní disciplíny 1 M. Hrubýz 1/2/04 3P
FSpS:b5212Výživa ve sportu 1 M. Kumstátzk 1/2/06 3P
FSpS:b5213Regenerační techniky 2 M. Šimonovázk 0/2/04 3P
FSpS:b5214Komunikační dovednosti 1 E. Hurychz 0/1/03 3P
FSpS:b5216Regenerační techniky 3 K. Kapounkovázk 1/3/05 4P
FSpS:b5217Výživa ve sportu 2 M. Kumstátzk 1/2/06 4P
FSpS:b5218Sportovní disciplíny 2 Z. Hlavoňováz 1/2/04 4P
FSpS:b5220Pohyb a zdraví K. Kapounkovázk 1/1/03 4P
FSpS:b5221Praxe 1 - poradna pro výživu M. Šimonováz 0/0/0 3 týdny.5 4P
FSpS:b5222Komunikační dovednosti 2 E. Hurychz 0/2/03 5P
FSpS:b5223Regenerační techniky 4 V. Grünzk 1/3/05 5P
FSpS:b5224Moderní trendy v regeneraci a výživě ve sportu M. Kumstátzk 0/2/04 5P
FSpS:b5226Praxe 2 - sportovní klub M. Šimonováz 0/0/0 3 týdny.5 5P
FSpS:b5230Praxe 3 - sportovní klub M. Šimonováz 0/0/0 6 týdnů.10 6P
FSpS:b5253Outdoorové sporty J. Ondráčekz 0/0/0 4 dny (blokově).3 4-
88 kreditů

Povinně-volitelné předměty